grafiekjeMarktoverzicht KerkRadio systemen.

Wat is er op dit moment gaande in de kerkradio markt?
Intussen zijn er diverse alternatieven en aanbieders zodat het voor kerken moeilijk wordt om een verstandige keuze voor een nieuw systeem te maken. Al sinds begin 2004 wordt er kerkradio via internet (op basis van inbellen) verkocht en sinds febr 2005 het Ether alternatief. Er zijn drie aanbieders op de Ether markt; naast Rivendel Electronics zijn dit Wesotronic in Nunspeet en Orbitron in Zwijndrecht. Als alternatief voor de dure kerktelefoon kunnen kerken kiezen uit enkele mogelijkheden: kerkradio via de ether vormt hierbij (naast internet en kabel toepassingen) een zeer populair alternatief. Om de belangen van Ether Kerkradio beter te kunnen behartigen hebben we met Wesotronic en Orbitron een samenwerkingsverband opgericht met de naam LOEK. (Landelijke Ondernemers Ether Kerkradio). Dit samenwerkingsverband vertegenwoordigt bijna 500 kerken met 25.000 luisteraars via de ether.

Er is trouwens van alles aan de hand in kerkradio land; het oude vertrouwde HetLOK is overgegaan naar een nieuwe organisatie DeLOK; oudere mensen die Internet kerkradio luisteren met een inbel systeem komen in de problemen, en KPN is slim en stopt de oude Kerktelefoon, en zet deze om naar een betaaldienst waarbij sommige luisteraars voor 9 cent per minuut moeten inbellen; het luisteren naar 1 dienst kost dan maar liefst €5,40. Doe dat meer eens 50 keer per jaar. Het nieuwe KPN systeem blijkt op dit moment maar te werken tot maximaal 10 luisteraars. Nee, dan Het Rivendel Kerkradio systeem: zeer lage jaarlijkse lasten voor de kerk en een onbeperkt aantal luisteraars kunnen onbeperkt lang en blijvend gratis meeluisteren. Met de nieuwe kerkradios kunnen de luisteraars ook -zonder kosten- de oude diensten opnieuw beluisteren.

Rivendel Electronics.

Rivendel Electronics is de enige leverancier die zelfstandig en op eigen geld en ideologie een draadloos kerkradio systeem heeft ontwikkeld.
Wij leveren dit systeem volledig onafhankelijk, rechtstreeks (maar ook via onze dealers) aan alle kerken in Nederland.
De innovatieve noviteiten in de kerkradio systemen van Rivendel worden beschermd door een eigen patent. Inmiddels zijn vele luisteraars erg blij met dit nieuwe goedkope systeem. De zendvergunningen kunnen de kerken zelf rechtstreeks bij het Agentschap Telecom verkrijgen; er is geen enkele verplichting naar derden en er is geen enkele afhankelijkheid van providers of wat dan ook. De kerk heeft bij dit systeem alles (voor de laagste kosten) in eigen beheer. Voor informatie van het AT zie www.agentschap-telecom.nl (klik vanaf de hoofdpagina door naar Mobiele communicatie en verder naar Kerktelefonie).

De LOK.
De vereniging LOK (Landelijke Organisatie Kerktelefoon; www.hetlok.nl ) in Leusden was voor veel kerken al sinds 1984 een rots in de branding. De stichting is ter ziele, maar is in aug 2011 doorgestart naar DeLOK. Het LOK is ontstaan in de tijd van kerktelefoon met zijn eigen technische problemen; de LOK heeft ook actief meegewerkt aan het ontwikkelen van alternatieven. De vereniging LOK stelt zich ten doel: (informatie van website):
De LOK zet zich al vele jaren actief in en organiseert in maart elk jaar een ledenvergadering inclusief een interessante beurs waarbij allerlei audio leveranciers en kerkradio producenten hun waar kunnen tonen. Zo waren ook wij als fabrikant op 29 maart 2008 aanwezig op de LOK dag in Amersfoort.
De sIKN.
Vanuit de vereniging de LOK is op 3 oktober 2001 de stichting Intermediair Kerkomroep Nederland opgericht. Het doel van deze stichting was om betaalbare en breed toegankelijke alternatieven voor de kerktelefoon mogelijk te maken. Met het oprichten van deze stichting is voldaan aan een voorwaarde die toenmalig staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) heeft gesteld aan het verlenen van een subsidie van 946.000 (bijna 1 miljoen Euro; de regeling liep tot  31 dec 2005).
De stichting heeft zich in eerste instantie opgeworpen als DE woordvoerder voor alle kerken en heeft met enkele externe bedrijven meerdere alternatieven voor de kerktelefoon ontwikkeld. Veel van het subsidiegeld is gebruikt voor het interne werk van de stichting, voor het consulteren van de kerken, het ontwikkelen van drie alternatieven  maar ook voor marketing; het binnenhalen van orders voor de alternatieve sIKN oplossingen; eind 2004 zat de orderportefeuille al helemaal vol, zelfs nog voordat er geleverd kon worden. Op de website van het Ministerie van Economische Zaken kunt u diverse accountant rapportages vinden die vrijgegeven zijn na een WOB aanvraag bij het Ministerie van Economische Zaken. Er is door de stichting met hulp van vrijwilligers veel werk verricht; naast de internet en de kabel oplossing is er bij twee fabrikanten (Wesotronic en Orbitron) een draadloos alternatief ontwikkeld. De sIKN heeft zich ook bij het Agentschap Telecom ingezet om een vergunningsstelsel van de grond te krijgen t.b.v. kerkradio, en dat is uiteindelijk ook gelukt (mede doordat er door ons andere alternatieven op basis van PMR radio waren ontwikkeld). Wel is het echter zo dat (door verschillen in inzicht) de firma Wesotronic zich weer los gemaakt heeft van de sIKN. De sIKN biedt nu ook niet meer actief een ether oplossing aan; dit terwijl de firma Orbitron (nog wel vaste partner met sIKN) dit gewoon kan leveren. Ook Rivendel heeft zich in 2005 als fabrikant van ether kerkradio gemeld, maar we waren jammer genoeg (als derde ether kerkradio fabrikant) niet welkom bij deze stichting.

Na bijna 10 jaar bestaan van de stichting zijn de oorspronkelijke doelstellingen gehaald en is de subsidie helemaal afgelopen. De stichting sIKN gaat een nieuwe fase van hun bestaan in en moet de eigen onkosten nu gaan dekken op basis van inkomsten (lees: abonnementsgelden) van de deelnemende kerken. Op 1 december 2006 heeft de stichting bekend gemaakt (persbericht dec 2006) dat de operationele taken (ondersteuning en verkoop richting de kerken) overgedragen worden naar een commercieel bedrijf (DCT-Net) te Waddinxveen. Het blijkt dat het voormalig hoofd van het sIKN bedrijfsbureau deze firma runt. Het bedrijf DCT-Net heeft alle contracten van kerkradio via internet en kabel overgenomen, zowel naar de providers als de inkomsten uit de exploitatie van kerkradio. Het bestuur van de stichting sIKN heeft deze gewijzigde geldstroom richting DCT-Net zelf in december 2006 geregeld en dientengevolge heeft de Stichting zelf geen geld meer. Toch probeert de sIKN al lange tijd met verzoeken om geldelijke bijdrages (zelfs met bijlage en accordering vanuit het Aartsbisdom Utrecht!) bij de kerken om nog meer geld binnen te krijgen. Het is mij volledig onduidelijk waarom het bestuur de geldstroom van de aangesloten kerken uit de sIKN heeft gehaald en waarom de stichting zichzelf hierbij in geldnood brengt. Ook nu is het Aartbisdom Utrecht nog bezig met het sturen van deze (nep) facturen van 250 Euro naar kerken die niet via het SIKN een ether kerkradio systeem aangeschaft hebben. Zie hier nog voor een recentelijke brief (24 juni 2009) aan een kerk hier uit de buurt. Misschien is het een goed idee om dit gedoe eens onder de aandacht van het consumentenprogramma "Radar" te brengen?

Wij zijn maar "mooi dom" bezig geweest;  het was natuurlijk veel handiger geweest indien wij als aanbieders van ether systemen die los van het sIKN opereren (ja, ze zijn er nog: Wesotronic en Rivendel Electronics) voor hun inspanningen (net als sIKN/DCT-Net) een symbolisch bedrag van € 1,- (i.p.v. € 1,65) per luisteraar per maand hadden gevraagd. Dan had Rivendel Electronics nu een stabiel inkomen van bijna 10.000 €  per maand gehad; heel jammer dat we het niet net zo als het sIKN aangepakt hebben......

Andere alternatieven voor kerkradio. (Internet en Kabel).
Gebruik maar eens de zoekterm kerkradio op Google; u vindt dan (naast ons) vele aanbieders zoals:
www.streamit.eu  en ook http://www.dctnet.nl  en www.sikn.nl en zie ook www.solutionsradio.nl.
Veel van deze aanbieders zijn in de markt met een internet systeem en een simpel (maar niet goedkoop) ontvangstkastje bij de luisteraars. Dat wil zeggen een (soort) computer met een internet aansluiting (of ISDN) bij de kerk en een internet aansluiting (nu nog te duur) bij de luisteraar thuis. Vroeger kon men (om hiermee te kunnen luisteren) de telefoonlijn gebruiken om toegang tot internet te maken. Hierbij nog wel een opmerking: men rekent uit dat de internetvariant veel goedkoper is en dat de kerken veel geld besparen ten opzichte van alternatieven, maar zolang de gebruikers (ouderen!) thuis nog geen breedband internet aansluiting hebben/hadden is het nu nodig deze allemaal te voorzien van een internet aansluiting. Moeten de vrijwilligers van de kerk dit ook allemaal aanleggen, en wie betaald de jaarlijkse kosten (als snel €250,- per aansluiting) hiervan? Deze verborgen kosten worden vaak niet meegenomen bij de kostenvergelijking richting de kerken. Daarnaast betalen de kerken die werken met een kabelsysteem veel geld voor de service, en kerken die via sIKN een systeem aanschaffen blijken ook 1€ per luisteraar per maand te moeten afdragen.
Er zijn inmiddels al vle kerken die een volledig werkend kabelsysteem of een prima werken internet systeem hadden en die nu volledig overgestapt zijn naar ons veel goedkopere Rivendel ether systeem. Kijk zelf maar eens op de kosten pagina's voor de echte totale kosten.


www.kerkradio.nl